Medipol İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

Hakkımızda

Hakkımızda

Biz; birlikte öğrenen, birlikte öğreten ve birlikte gelişen büyük Medipol Ailesi’yiz.

Biz büyük bir aileyiz

Biz büyük bir aileyiz

Sağlık sektöründe, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarının din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Bu bağlamda, mesleki ve kişisel gelişim faaliyetleriyle çalışan memnuniyetini yükseltmeyi; çalışanların bilimsel etkinliklere katılımını sağlayarak bilimsel çalışmaları teşvik etmeyi; gelişim ve yenilikleri destekleyen ortak bir eğitim kültürü oluşturmayı amaçlamıştır.

Medipol Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü olarak; İşe Alım, Eğitim, Organizasyonel Gelişim ve İş Geliştirme, Personel, Özlük ve Ücret Yönetimi, Resmi İşlemler ve Ruhsatlandırma ve Medipol Akademi birimlerinde özveriyle çalışan ve işinde uzman bir İnsan Kaynakları ekibine sahibiz.

Mevcut iş gücünü verimli hale getirebilmek için hedefimiz, tüm eğitsel ve teknolojik imkânlardan çalışanlarımızı faydalandırarak, çalışma ortamında moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmaktır.

Amacımız; hastanemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek ve bu doğrultuda çalışanlarımızın kariyer planlamalarını ve gelişimlerini desteklemektir.