İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Medipolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı (bu günkü adıyla Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı) tarafından 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5913 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu”na eklenen Ek 112. madde ile kurulmuş ve vakıf üniversitesi olarak kamu tüzel kişiliğini kazanmıştır.